بررسی اثر مقدار اینرسی سر شفت گیربکس بر اغتشاشات اولیه شروع به کار خودروی سواری با استفاده از روش دینامیک چند جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 عضو هیآت علمی ، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع و معادن استان قم

چکیده

یکی از مشکلات بزرگ کوپلینگ­ها ایجاد لرزش و انتقال آن به سیستم­های محرک و متحرک است که بسته به نوع کوپلینگ، این لرزش­ها در شروع حرکت و یا در کل مسیر حرکت محرک به آن تحمیل می­گردد. در این راستا کلاچ یکی از پرکاربردترین کوپلینگ مورد استفاده در صنعت خودرو می­باشد که دارای معضلات و مشکلات زیادی در زمینه لرزش و ارتعاشات، هم از طرف موتور و هم از سمت گیربکس است. دراین مقاله به بررسی تأثیر اینرسی شفت ورودی گیربکس به رفتار ارتعاشی کلاچ بالاخص در ارتعاشات اولیه و لحظات ابتدایی شروع به حرکت یک خودروی سواری پرداخته شده است. در ابتدا عوامل تأثیرگذار بر ارتعاشات کلاچ خشک تک صفحه­ای در ابتدای حرکت خودرو مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت میزان اثر انحراف مقدار اینرسی شفت متصل به کلاچ از سمت گیربکس از مقدار واقعی و ایده­آل خود بر لرزش کلاچ مورد مطالعه قرار گرفته است و در ادامه راهکارهای کاربردی  به منظور بهبود این ضعف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها