مجله "مهندسی مکانیک و ارتعاشات"، از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است که با هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی، تخصصی و کاربردی در حوزه علم مکانیک و ارتعاشات در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید از زمستان سال 1389 منتشر ‌شده است. این نشریه از 8 دی ماه سال 1393 با اخذ مجوز به شماره 93/24844 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت فصلنامه در زمینه‌‌های فنی و به زبان فارسى و خلاصه انگلیسى منتشر می شود.

 


 

نشانی دفتر مجله:

سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

صندوق پستی: 179-35145  کدپستی: 37111-35131

تلفن: 9-33654040-023 داخلی: 3384

نمابر:3364238

تارنامه: http://jvibme.semnaniau.ac.ir

رایانامه: jvibme@semnaniau.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1399