مدلسازی نقطه پینچ در دماهای مختلف با استفاده از نرم افزارهای Aspen Hysis و Aspen Energy Analyzer در واحد پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زنجان، ایران (دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد زنجان، دانشگاه

2 دانشکده مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و از طرفی افزایش روز افزون مصرف منابع انرژی در شاخه های گوناگون خانگی و صنعتی و همچنین با توجه به محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر، ناگزیر به کاهش و اصلاح مصرف انرژی هستیم. ب. تجزیه و تحلیل پینچ یک فرایند صنعتی، برای مشخص کردن هزینه انرژی و هزینه اصلی شبکه تبادلگرهای حرارتی و همچنین تعیین نقطه پینچ بکار می رود. محاسبات اقتصادی مربوط به هزینه های عملیاتی(انرژی) و هزینه کل انجام گردید. با اصلاح شبکه مبدل حرارتی فوق (طراحی رتروفیت) و با میزان سرمایه اولیه 104×1.7 دلار، سالانه 31492 دلار بابت صرفه جویی در مصرف انرژی، عاید سازمان مربوطه می‌گردد. دوره بازگشت سرمایه 180 روز(کمتر از یک سال) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها