مدل سازی پنجره با سایبان افقی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان، با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان‌ها زیاد می باشد؛ ازآنجاکه پنجره‌ها در فصول گرم می‌توانند انرژی تابشی زیادی را وارد ساختمان نمایند که منجر به افزایش انرژی سرمایشی می‌گردد، ایجاد سایه بر روی این پنجره به‌منظور جلوگیری از نفوذ آفتاب به داخل ساختمان در طول سال حائز اهمیت است. در این مقاله از سایبان افقی برای پنجره ها ی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه آزاد سمنان استفاده شده است و با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر مدل‌سازی کرده‌ایم و تاثیر سایبان را بر بار حرارتی ساختمان و میزان لوکس روشنایی ساختمان آمفی تئاتر دانشگاه آزاد سمنان بررسی کرده ایم.نتایج نشان می دهد سایبان افقی با پیش آمدگی 50 سانتی متر بسیار مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات