بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانوتیوب دوار حامل جریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه ازاد اسلامی نجف آباد

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

در تحقیق حاضر محور دوار با استفاده از مدل تیر اویلر-برنولی شبیه‌سازی می‌شود. نیروهای وارد بر تیر تحت اثر ارتعاشات آن از سمت جریان داخلی، با استفاده از تئوری بدنه‌های باریک (Slender body theorem) شبیه‌سازی می‌شود. برای انتقال معادلات از فضای محلی به غیر محلی از تئوری ارینگن استفاده شده است. سپس با ترکیب معادلات حاکم بر محور دوار با نیروهای داخلی وارد شده از طرف جریان، معادلات خطی‌سازی شده‌ی همگیر سیستم استخراج می‌شود. سپس با استفاده از روش‌های تحلیل بردار ویژه، فرکانس‌های طبیعی ارتعاشات محور و پایداری آن در سرعت‌های دورانی مختلف مطالعه می‌شود. همچنین اثر پارامترهایی چون سرعت دورانی، نسبت جرمی جریان داخلی به جرم محور، ضریب لاغری محور بر مرز پایداری بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات