مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک

2 هیئت علمی

3 دانشیار، دانشگاه سمنان

چکیده

انتقال حرارت تشعشع به‌عنوان یکی از 3 روش انتقال گرما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حدود 95 درصد انتقال حرارت صورت گرفته در طبیعت به عهده تشعشع حرارتی می‌باشد. عدم نیاز به محیط مادی، مبانی متفاوت با انتقال حرارت هدایت و جابجایی باعث شده روش تشعشع منحصربه‌فرد باشد. مکانیک کوانتوم با معرفی دیدگاهی جدید در حوزه ابعاد زیر اتمی توانست با ایجاد دیدگاهی دید و نوین بسیاری از پدیده ها که فیزیک کلاسیک از توصیف ان عاجز بود را تشریح کند. با توجه به ذات انتقال حجرارت تشعشعی که در ان ارتعاشات ملکولی مبنای تولید انرژی هستند، معرفی دیدگاه کوانتومی برای توصیف بسیاری از پدیده ها و عوامل موثردر پدیده تشعشع مانند اثر رنگ سطوح در مقدار ضریب جذب کارایی مناسبی دارد. در این تحقیق بامطالعه مختصر درباره روش انتقال و نیز چگونگی تولید تشعشع حرارتی از دید مکانیک کوانتوم به بررسی ماهیت تشعشع حرارتی پرداخته می‌شود. همچنین انتقال حرارت تشعشعی نیز به‌عنوان یکی از روش‌های انتقال بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات