شبیه‌سازی انرژی یک ساختمان اداری با مصالح متداول در اقلیم سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ایران سمنان دانشگاه ازاد اسلامی

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های مهم جهان امروز، صرفه‌جویی درمصرف انرژی می‌باشد. افزایش روز افزون بهای انرژی از سویی و محدود بودن ذخایر فسیلی و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آن از سویی دیگر، لزوم استفاده‌ی صحیح از انرژی را بیشتر از گذشته نمایان کرده است. در این میان، مصرف انرژی در بخش ساختمان به حدی بالاست که صرفه جویی هر چند ناچیز در این بخش، تآثیر قابل توجهی بر میزان بهره برداری از منابع تجدید ناپذیر خواهد داشت. با توجه به گستردگی پارامترهای دخیل در مصرف انرژی، بدون در نظر گرفتن ابزارهای شبیه‌سازی نمی‌توان تصمیم‌گیری درستی در ارتباط با طراحی اجزاء ساختمان داشت. در این تحقیق، میزان مصرف انرژی سالیانه یک ساختمان اداری واقع در اقلیم شهر سمنان با استفاده از نرم-افزار دیزاین بیلدر شبیه‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها