بررسی تجربی اثر بار حرارتی لوله ترموسیفون با هدایت حرارت متغیر با استفاده از گوی مغناطیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 محقق دانشگاه علوم تحقیقات

2 استاد دانشگاه

چکیده

پیشرفت روز افزون صنایع و همگام با آن بالا رفتن هزینه انرژی سراسر دنیا, باعث شده است که مهندسان همواره به دنبال وسایلی باشند که توانایی انتقال مقادیر بالای حرارت در مساحت های طولی و البته با افت درجه حرارت کم و همچنین مصرف انرژی کمتر نسبت به تجهیزات سنتی داشته باشند. در این بین لوله های حرارتی از نوع ترموسیفون توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. هدف اصلی این پروژه بررسی عملکرد نوع خاصی از لوله های حرارتی ترموسیفون با ضریب هدایت متغیر است که با تغییرات در بار گرمای ورودی یا دمای تبخیر کننده بتوانیم دمای تبخیر کننده را ثابت نگه داریم. این کار را با استفاده از قراردادن گوی فلزی در قسمت تبخیر کننده لوله ترموسیفونی انجام دادیم. بنا به شرایط موجود و گفته شده , اساس کار نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی بود که با فراهم ساختن آنها برای اندازه گیری مقداردرصد پرشدگی لوله از سیال عامل, میزان اتلاف وضریب انتقال حرارت جابه جایی و کلی بر روی لوله حرارتی با ضریب متغیر را بررسی کردیم . نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد لوله حرارتی در بار حرارتی 30, 60, 90, 120 وات بر متر مربع با توجه به تغییرات اندازه قسمت تبخیر کننده متفاوت است. بهترین عملکرد ترموسیفون با مقایسه این داده ها در بیشترین مقدار بار حرارتی 120 وات ودر کمترین طول غیر فعال قسمت تبخیر کننده بین 0 تا 1.5سانتی متر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات