شبیه سازی تاثیر دما و زمان بر میزان برگشت فنری در فرآیند خمکاری لوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

فرآیند خمکاری یکی از پرکاربردترین فرآیندها در شکل دهی فلزات می باشد. با توجه به محدود بودن ضریب الاستیسیته مواد ، در پی تغییر شکل پلاستیکی،پس از برداشتن بار همواره یک بازیابی الاستیک وجود دارد. در فرآیند خمکاری لوله، کاهش میزان برگشت فنری و بهینه سازی فرآیند دارای اهمیت است. در این مقاله اثر پارامترهای دما و زمان بر میزان برگشت فنری برروی خمکاری لوله های زنگ نزن فولادی و آلومینیومی بررسی شده است. برای این منظور به کمک روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار شبیه سازی آباکوس فرآیند خمکاری شبیه سازی شده است ، این شبیه سازی برای حالت های مختلف دما و زمان مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت برای صحه گذاری نتایج شبیه سازی یک سری آزمایشات تجربی برای خمکاری این لوله ها انجام شده است. نتایج بدست آمده از هر دو روش مطابقت خوبی باهم دارند. بطوریکه که با افزایش دما میزان برگشت فنری کاهش می یابد و همچنین با گذشت زمان از انجام فرآیند خمکاری، میزان درصد برگشت فنری کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات