بررسی تاثیر تعویض پنجره با شیشه‌های دو جداره بجای تک جداره در ساختمان اداری در اقلیم سمنان به کمک نرم‌افزار دیزاین بیلدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ایران سمنان دانشگاه ازاد اسلامی

2 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

علت اصلی اتلاف انرژی در بناهای کشور، علاوه بر طراحی نادرست در سبک شهر سازی بکارگیری مصالح نامناسب در اجزای مختلف ساختمان می‌باشد. در نتیجه می‌توان با اجرای برخی راهکارهای ساده از اتلاف مقدار قابل توجهی انرژی تجدید ناپذیر جلوگیری کرد. در این تحقیق، ، بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری واقع در اقلیم شهرستان سمنان با پیشنهاد جایگزینی پنجره با شیشه‌های دوجداره کم‌گسیل در جدار خارجی بجای پنجره تک جداره با وضعیت موجود توسط نرم‌افزار شبیه‌ساز دیزاین بیلدر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از صرفه جویی انرژی سالیانه بمیزان 12درصد در بار سرمایشی، 2 درصد در بار گرمایشی و 11 درصد در بار کلی ساختمان نمونه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات