تأثیر دمای گرمایش مجدد در فرآیند تیگزوفورجینگ بر خواص ریزساختاری و مکانیکی چرخدنده تولید شده از آلومینیم A356

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

چکیده

آلیاژ آلومینیوم A356 یکی از آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم- سیلیسیم است. این آلیاژ با خواص مکانیکی خوب و قابلیت انعطاف پذیری بالا، ویژگی های ریخته گری عالی و مقاومت در برابر خوردگی بالا شناخته شده است. تیگزوفورجینگ یک فرآیند تولید نیمه جامد است که دارای پتانسیل تولید قطعات با خواص مکانیکی و میکروساختار عالی می‌‌باشد. این فرآیند دارای پتانسیل بالایی در کاربردهای خودرو و هواپیما است. در این پژوهش فرآیند تیگزوفورجینگ به عنوان روش شکل دهی قطعات بررسی شد، که شامل آهنگری آلیاژ آلومینیم A356 در محدوده دمایی دو فازی (حالت خمیری) است. به منظور دست یافتن به شرایط مطلوب، تأثیر پارامتر دما در عملیات گرمایش مجدد روی فرآیند تیگزوفورجینگ مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه بیلت اولیه، از روش انجماد روی سطح شیبدار استفاده شد. دماهای نیمه جامد 575، 585 و 595 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در دمای 575 درجه سانتیگراد و زمان 20 دقیقه، ریزترین ساختار (37 میکرومتر) بدست آمده است. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی، آزمون فشار و سختی سنجی نیز انجام شد و همانگونه که انتظار می‌رفت بهترین خواص مکانیکی (تنش تسلیم 218 مگاپاسکال، تنش فشاری نهایی 466 مگاپاسکال و سختی 89 برینل) در نمونه با ریزترین ساختار نمایان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات