مطالعه تجربی تاثیر نانو سیال SiO2 بر روی نیروی ماشینکاری در فرایند تراش کاری فولاد AISI 4340

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در این مقاله تاثیر نانو سیال دی اکسید سیلیکون (SiO2) با سیال پایه آب بر روی نیروی ماشین کاری قطعه کار در فرآیند تراش کاری فولاد ابزار عملیات حرارتی شده (AISI 4340) مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل با حالت خشک مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزودن نانو ذرات دی اکسید سیلیکون به مقدار 1% حجمی به آب موجب کاهش قابل ملاحضه مقدار نیروی ماشین کاری نسبت به حالت خشک می شود. بر اساس نتایج حاصل نانوسیال دی اکسید سیلیکون (SiO2) نیروی ماشین کاری را 24% نسبت به حالت خشک کاهش می دهد و در هنگام استفاده از نانوسیال مذکور در محدوده آزمایش های به عمل آمده کمترین نیروی ماشینکاری در سرعت پیشروی0.1 میلی متر بر دور و سرعت برشی 400 متر بر دقیقه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات