بررسی تجربی عملکرد نانوسیال آب- نانولوله کربنی چند جداره در آبگرم‌کن خورشیدی صفحه تخت تحت جریان طبیعی و اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

چکیده

امروزه آبگرم‌کن‌های خورشیدی صفحه تخت به‌طور گسترده‌ای جهت گرمایش آب در دما‌های پایین برای کاربرد‌های مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، نانوسیال آب- نانولوله کربنی چند جداره جهت استفاده در آبگرمکن خورشیدی در کسر حجمی % 05/0 تهیه شده و خواص حرارتی این نانوسیال به طور آزمایشگاهی اندازه‌گیری شده است. جهت پایدارسازی نانوسیال مورد استفاده از سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از نانوسیال تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت داشته و همچنین افزایش کارایی سیستم در جریان طبیعی بیشتر از جریان اجباری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات