مطالعه پارامتر های موثر بر سرعت پرتابه ها با استفاده از نیروی الکترومغناطیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده

نیروی الکترومغناطیس یکی از نیرو های بنیادی و پرکاربرد در صنعت می باشد . در صورت افزایش این نیرو می تواند در صنعت های شکل دهی ، مونتاژ کاری ، جوشکاری و شتاب دهی مورد استفاده قرار گیرد . شتاب اجسام و سرعت گرفتن آنها یکی از کاربرد های دیگر نیروی الکترومغناطیس است. با قرار گرفتن جسمی در میدان مغناطیسی شدید و لحظه ای، باعث شتاب گرفتن و افزایش سرعت آن می شود. با توجه به اینکه نیروی الکترومغناطیس نسبت به سایر نیرو های پاک تر و بدون صدا می باشد از این رو از شتاب دهی جهت پرتاب هواپیما ها جهت جایگزین نیروی فنر ، پرتاب پرتابه ها به جای استفاده از نیروی باد و یا باروت استفاده نمود . هدف اصلی در این تحقیق استفاده از نیروی الکترومغناطیس در پرتاب پرتابه ها می باشد. جهت انجام این کار ابتدا دستگاه تامین کننده انرژی الکترومغناطیس ساخته می شود. در ادامه کار با مطالعه و انتخاب پارامتر های قطر سیم سیم پیچ ، طول سیم پیچ ، تعداد لایه ، جنس لوله ، ولتاژ و وزن و طول پرتابه، تاثیر هر یک از پارامتر ها بر روی سرعت پرتابه ها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها