مروری برتحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارمند/شرکت تکنوآب

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد سمنان

3 کارمند/شرکت تهویه نیا

چکیده

مصرف انرژی برای برقرار کردن شرایط آسایش در ساختمان ها زیاد می باشد. بنابراین بررسی راه های کاهش مصرف انرژی و یا ذخیره آن ضروری می باشد. قبل از هر کاری با ید میزان این انرژی مصرفی سنجیده شود، یکی از راه های بدست آوردن مقدار آن استفاده از برنامه های شبیه سازی مصرف انرژی می باشد. در این تحقیق به بررسی استفاده از نرم افزار انرژی پلاس برای ساختمان های مختلف می پردازیم. در این ساختمان ها برای صرفه جویی درهزینه انرژی براساس طرح های پیشنهادی نتایج شبیه سازی به شکل ماهانه یا سالانه استفاده نموده اند. و در ضمن می توان ترکیب راه کارهای کاهش انرژی با سیستم های تهویه مطبوع پیشرفته و انرژی های تجدید پذیر را در نتایج شبیه سازی مشاهده نمود. این نتایج گویای عملکرد انرژی براساس طرح پیشنهادی نرم افزار است که باید براساس استاندارد اشری به اعمال آن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات