تحلیل بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی از توربینهای گازی در ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارمند

2 هیأت علمی

چکیده

در این تحقیق ، ابتدا واحدهای بازیافت حرارت به‌عنوان راه‌حلی مناسب در صرفه‌جویی انرژی معرفی می‌گردد. در ادامه به تحلیل بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی تأسیسات تقویت فشار گاز قزوین پرداخته‌شده و میزان اتلاف انرژی آن، از طریق تخلیه گازهای داغ خروجی از دودکش توربین‌های گازی موجود به محیط تعیین گردیده است، برای این کار با توجه به اطلاعات مربوط به ایستگاه تقویت فشار قزوین و با کمک نرم‌افزار آسپن هایسیس ابتدا جریان انرژی موجود در گازهای داغ خروجی از دودکش در دو حالت بیشینه و کمینه دور توربین شبیه‌سازی‌شده و ظرفیت برداشت حرارت در دو حالت استخراج ‌گردید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای یک واحد50 مگاواتی نزدیک به90 مگاوات اتلاف انرژی وجود دارد لازم به ذکر است که ظرفیت برداشت حرارت تا اندازه زیادی به دبی و دمای گاز خروجی وابسته هست. در ادامه با توجه به پیشنهادهای موجود و به‌عنوان یک نمونه، حرارت حاصله از گازهای داغ خروجی از دودکش در حالت بیشینه دور توربین به‌عنوان مولد یک نیروگاه بخار استفاده‌شده و پارامترهای مؤثر آن نظیر فشار خروجی توربین و پمپ و دمای ورودی به مبدل بازیافت حرارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات