بررسی رفتار و خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار در مواد هوشمند و کابرد آن ها در صنایع مختلف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجو

چکیده

با رشد و بهبود تکنولوژی اطلاعات در طی بیست سال گذشته، واژه "هوشمند" به شکل فزاینده ای در مورد مواد، اشیاء و محیط به کار گرفته شده است. هوشمندی خاصیتی می باشد که در تمام گروه های مواد یافت شده است. در هردسته از مواد مثل کامپوزیت ها، پلیمرها، سرامیک ها و فلزات پیشرفته می توان موادی یافت که با اعمال یک سری فرآیندها، خواص هوشمند پیدا کنند. همچنین مواد هوشمند به آن دسته از مواد گویند که می توانند محیط و شرایط اطراف خود را درک نمایند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. هم اکنون کامپوزیت ها و فلزات هوشمند در موارد بسیاری کاربرد دارند و جایگاه خود را در صنعت پیدا کرده اند. در این مقاله به بررسی آلیاژهای حافظه دار و همچنین کارایی این نوع مواد هوشمند در صنعت پرداخته شده است. آلیاژهای حافظه دار که در واکنش به تغییرات دما دچار تغییر شکل ناشی از تبدیل فاز می شوند و یکسری مواد دیگر که از خود قابلیت حسگری و تحریک پذیری نشان می دهند را می توان به عنوان مواد هوشمند نام برد.

کلیدواژه‌ها