انتخاب روش نگهداری پیش‌گیرانه برای روسازیهای انعطاف‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیأت علمی و رییس دانشکده مهندسی عمران

چکیده

در طی سالهای متمادی محققین و مهندسین بخش قیر و آسفالت، روشهای مختلفی را به منظور اعمال روشهای مختلف نگهداری بر روی روسازی‌های آسفالتی بکار برده‌اند. نوع و کاربرد انواع روشهای نگهداری پیش‌گیرانه و اصلاحی در طی سالهای متمادی موضوع تحقیقات محققین و دست اندرکاران این رشته بوده است. متأسفانه در ایران تاکنون توجه چندانی به این موضوع نشده است. تحقیق راجع به انواع روشهای نگهداری مستلزم صرف زمان و هزینه‌ زیادی می‌باشد که در محدوده این مطالعه نمی‌گنجد. در این مطالعه سعی شده است تا ضمن معرفی انواع روشهای نگهداری برای روسازیهای آسفالتی، زمان و محل به‌کارگیری اینگونه روشها، میزان اقتصادی بودن و فاکتورهایی که در انتخاب این‌گونه روشها مؤثرند، نیز مورد بررسی قرار گیرد. تعیین موثرترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش نگهداری برای روسازیهای مختلف از جمله گزینه‌هایی است که از اهداف این مطالعه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات