شناسایی عیوب یک الکتروگیربکس همزن مخزن با استفاده از آنالیز ارتعاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 پرسنل شرکرت کربنات سدیم(کارشناس واحد cm)

2 مربی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر به آنالیز ارتعاشات یک الکتروگیربکس همزن از نوع دنده حلزونی و علل پیدایش ارتعاشات شدید در این سیستم پرداخته شده است. نصب و نگهداری نادرست این سیستم‌ها می‌تواند آسیبهای جدی را برکارایی یک ماشین وارد آورد. داده برداری ارتعاشات توسط دستگاه دیتا آنالایزر Viber X5 انجام شده و تحلیل و تفسیر آن توسط نرم افزار SpectraPro صورت گرفته است. به کمک نتایج تحلیل از مهمترین آسیب‌های جدی گیربکس و تخریب قطعات جلوگیری شد و با انجام تعمیرات به موقع و جزئی در هزینه‌ها صرفه جویی بعمل آمد. در نتیجه ی آنالیز ارتعاشات با هدف ایجاد اطمینان جهت پیدا کردن عیوب سیستم، کمک مؤثری به جلوگیری از توقف‌های ناگهانی دستگاه‌ها و فرایند شکل گیری هزینه در سیستم می شود. این امر مهم، موجب شده است تا درسال‌های اخیر تمایل به استفاده از روش‌های آنالیز ارتعاشات و پیشرفت‌های تکنولوژی در این راستا بطور قابل توجهی افزایش یابد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات