محاسبه انرژی کازمیر با منظم سازی کم کردن جعبه ها در فضای خمیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - عضو هیات علمی

چکیده

در این مقاله انرژی کازمیر مربوط به میدان اسکالر جرم دار روی یک سطح کره با شرط مرزی نوسانی و با استفاده از روش منظم سازی کم کردن جعبه ها محاسبه شده است. محاسبه این انرژی در دیگر مقالات گذشته با کم کردن انرژی نقطه صفرِ فضای مینکوفسکی از انرژی نقطه صفری که با در نظر گرفتن شرط مرزی محاسبه می شد انجام شده است. اما آنچه که در این مقاله بر آن تاکید گردیده است استفاده از روش منظم سازی جعبه ها در انجام محاسبات کازمیر است. این روش در گذشته بر روی ساختارهای تعریف شده در فضای تخت تست شده و البته در کلیه موارد نیز دارای موفقیت خوبی بوده است. اما در این مقاله سعی شده است تا برای اولین بار انجام این روش در یک فضای خمیده مورد ارزیابی قرار گیرد و در واقع مساله ذکر شده تنها بهانه ای است تا جوانب متفاوت روش کم کردن جعبه ها در فضای خمیده شناخته شود. در پایان در این مقاله با ترسیم و نمایش رابطه انرژی کازمیر بدست آمده و بررسی شرایط حدی در خصوص سازگاری مناسب و منطقی بین جوابهای بدست آمده در این مقاله در مقایسه با آنچه در کتب و مقالات گذشته بدست آمده بود، بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات