بررسی ارتعاشات وارده به بدنه خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در طی حرکت شتابدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 مدرس دانشگاه صنعتی قم

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی قم

چکیده

در مقاله حاضر، هدف اصلی بدست آوردن ارتعاشات وارده به بدنه خودرو و سرنشینان آن ناشی از ناهمواری های جاده ای در طی یک حرکت شتاب دار با شتاب ثابت است. برای دستیابی به این هدف از مدل ¼ خودرو جداگانه برای چرخ جلو و عقب یک خودروی سواری استفاده شده است. بدین ترتیب که در ابتدا ناهمواری های جاده ای بر اساس کلاسه بندی انجام شده توسط استاندارد ایزو بدست آمده است. سپس مدل ¼ خودرو با شرایط حرکت با سرعت ثابت و نیز حرکت شتابدار در جاده کلاس D بر اساس استاندارد ISO8606 در نرم افزار المان محدود آباکوس شبیه سازی شده است. ارتعاشات وارده بر بدنه خودرو و نیز نیروهای وارد شده بر بدنه خودرو تحت اثر همزمان حرکت شتابدار و ناهمواری های جاده ای برای چرخ عقب و جلوی خودرو استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات