ارائه روشی جدید برای شناسایی و از بین بردن پراسس‌های یتیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

در سیستم‌های توزیع شده به دلیل انجام فراخوانی پروسیجرهای راه دور، امکان ایجاد پراسس‌های یتیم وجود دارد. در واقع پراسس‌های یتیم، محاسبات راه دوری هستند که فراخواننده آنها به هر دلیل متوقف شده باشد. وجود محاسبات یتیم در سیستم به صورت کلی مطلوب نیست چراکه منجر به هدر رفت منابع می‌شوند و همچنین این امکان وجود دارد که وضعیتهای ناسازگاری را در داده اشتراکی ببینند. در این مقاله روشی جدید به منظور شناسایی و از بین بردن پراسس‌های یتیم ارائه شده است. این روش دارای مزایای قابل توجهی نسبت به روش‌های مطرح موجود در این حوزه می‌باشد. از مهم ترین مزایای این روش می‌توان به این موارد اشاره نمود: از بین بردن تمامی فرزندان و نوادگان راه دور پراسس یتیم ،تعداد اندک پیام ،عدم کاهش کارایی،توازن بار و افزایش قابلیت تحمل خطا.

کلیدواژه‌ها