مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه‌ی عملکرد حرارتی پره‌ها و هیت سینک‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و تولید پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از موضوعات مهم در صنایع مختلف ازجمله الکترونیک، مدیریت حرارتی قطعات می‌باشد. روند صنعت الکترونیک در جهت تولیدات قوی‌تر، فشرده‌تر و سبک‌تر نیاز به سطح بالاتری از قابلیت در زمینه فناوری خنک کاری را دارد. این نیاز با بکار گیری سطوح گسترش‌یافته (پره‌ها) رفع می‌گردد. تحقیقات بسیاری جهت پیدا کردن شکل بهینه پره‌ها صورت گرفته است. از روش‌های مختلفی برای بهینه‌سازی و افزایش بازدهی پره‌ها و هیت سینک‌ها استفاده می‌شود که می‌توان به بهینه‌سازی هندسی، شکل و ابعاد، تغییر فاصله پره‌ها، بکار گیری مواد مختلف در ساخت پره‌ها، بکار گیری زمینه‌های متخلخل با هدایت حرارتی بالا جهت بهبود مشخصه حرارتی پره‌ها اشاره کرد. در این پژوهش به برخی از تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته اشاره‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات