پشتیبانی از امنیت در فازهای توسعه نرم افزار برای متدولوژی مبتنی بر عاملِ Prometheus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

چکیده

اگر چه امنیت در توسعه سیستمهای پیچیده نرم افزاری و بخصوص سیستمهای چند عامله موضوع بسیار مهمی به شمار می رود ولی در زمینه افزودن امنیت به متدولوژی های مهندسی نرم افزار عاملگرا تا کنون کار چندانی صورت نگرفته است. این مقاله به متدولوژی Prometheus تقابلیتی را می افزاید تا بتواند موضوع امنیت را در فازهای مختلف توسعه نرم افزارهای عاملگرا مد نظر قرار دهد. بدین منظور ابتدا مفاهیم امنیتی مورد نیاز تعریف و تشریح می گردد و سپس نحوه مجتمع کردن و ادغام مفاهیم امنیتی در فازهای مختلف متدولوژی Prometheus توضیح داده می شود. جهت نشان دادن نحوه عملکرد این روش از سیستم اطلاعات مراقبتی و پزشکی به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها