توسعه کلکتور هوای خورشیدی برای کاربرد در خشک سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

در کار حاضر، یک مطالعه تجربی روی سه نوع کلکتور هوای خورشیدی، صفحه مسطح ، پره ای و چین دار انجام گرفت. هدف از انجام این مطالعه بدست آوردن یک طراحی مناسب برای کلکتور هوا به منظور کاربرد در خشک کن خورشیدی می باشد. مجموعه‌ای از آزمایشات براساس استاندارد ASHRAE، تحت شرایط آب و هوایی ایران انجام گرفت. کلکتور چین دار موثرترین کلکتور می باشد در حالیکه کلکتور صفحه مسطح کمترین میزان کارایی را نشان می دهد. این کلکتورها همچنین در حالت دو کاناله برای بررسی مقدار بهبود کارایی مورد مطالعه قرار گرفت که این بهبود می‌تواند بدون افزایش در اندازه و هزینه خشک کن بدست آید. عملکرد دو کاناله در این خشک کن باعث افزایش کارایی سیستم در مقایسه با حالت یک کاناله شد . بهبود کارایی که با استفاده از حالت دو کاناله بدست آمده است، در کلکتور صفحه مسطح قابل توجه می باشد، در حالیکه کلکتورچین دار کمترین افزایش در کارایی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات