مروری بر کارهای تحلیلی و عددی انجام شده در زمینه مبدل‌های حرارتی زمین به هوا و تحلیل‌های اگزرژواکونومیک آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در سالیان اخیر به‌خصوص سه دهه گذشته مطالعات بسیاری در زمینه مبدل‌های حرارتی زمین به هوا یا لوله‌های زیرزمینی هوا در سرتاسر دنیا توسط پژوهشگران و اساتید دانشگاهی صورت گرفته‌ است. در این مقاله سعی شده با دسته بندی اهم کارهای گذشتگان در سه گروه تحلیلی، عددی و اگزرژواکونومیک و ارایه‌ی یکجا و همزمان آنها به پژوهشگران علاقه‌مند به این موضوع یا کسانی که قصد آشنایی با این دست مبدل‌ها را دارند، مرجعی مناسب جهت آشنایی اولیه و یا ارایه مراجع مناسب جهت مطالعه تخصصی و کامل‌تر، گردآوری شود. فعالیت و پژوهش در این زمینه باعث تغییر نگرش در مصرف انرژی و به طبع آن کاهش آلاینده ها در محیط و همچنین صرفه جویی اقتصادی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات