بررسی و شبیه سازی پارامترهای موثر بر احتراق و شکل گیری آلاینده های موتورهای دیزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش، مدل سازی CFD احتراق این موتور به کمک نرم افزار FIRE برای بهینه سازی عملکرد آن به کار گرفته شده است. یک مدل سه بعدی از فرایندهای شکل گرفته در داخل سیلندر تهیه شده که شامل اختلاط سوخت و هوا، پاشش و احتراق است. در این مدل سه بعدی، همۀ گونه های شیمیایی، تراکم هوا و پاشش سوخت با مشخصات کامل افشانک در نظر گرفته شده است تا نتایچ دقیقی از اختلاط سوخت و هوا، اشتعال، نفوذ افشانه، احتراق پیش آمیخته و نفوذی در زمانهای مختلف و متناسب با حرکت پیستون بدست آید. از این مدل برای انتخاب بهینه مشخصات پاشش سوخت (شامل مدیریت پاشش، تعداد سوراخ آژنه، زمان شروع پاشش و زاویه پاشش) برای رسیدن به بهترین مصرف سوخت و کمترین آلودگی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات