یک پایگاه داده به منظور استفاده در سامانه هوشمند تشخیص شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان

چکیده

گرافولوژی ، علم مطالعه و بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس نوشتن است. آگاهی از این علم میتواند موارد استفاده زیادی در جامعه داشته باشد. در این مقاله، یک پایگاه داده دست نوشته های فارسی برای گرافولوژی و تشخیص هوشمند شخصیت معرفی میشود.
داده های جمع آوری شده شامل 140 نمونه دستخط از دو گروه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی و مددجویان زندان شهر سمنان میباشد. ضمن اخذ دستخط، افراد شرکت کننده در این تحقیق، پرسشنامه شخصیتی MMPI 71 سوالی را تکمیل نمودند و 11 پارامتر روانشناختی استخراج شده از پرسشنامه مذکور در کنار دستخط هر فرد ارایه شده است. داده های این پایگاه داده در تحقیقات گرافولوژی دست نوشته های فارسی قابل استفاده میباشد.

کلیدواژه‌ها