بررسی اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودروی سواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی

چکیده

در مقاله حاضر، هدف اصلی تعیین فرکانس های طبیعی و نیز شکل مودهای کاور کلاچ خودروی سواری پژو 405 بوده و در نهایت بررسی میزان اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی خودرو در مقایسه با حالت عملکردی آن می باشد. بدین منظور از نرم افزار ورک بنچ انسیس برای شبیه سازی المان محدود کاور کلاچ خودرو استفاده شده است. دوازده فرکانس طبیعی اول به همراه شکل مود متناظر با آن در دمای محیط بدست آمده است. سپس به منظور بررسی اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ، دوازده فرکانس طبیعی سیستم در دماهای کاری مختلف (تا 300 درجه) بدست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات