شبیه سازی عددی دو بعدی انتشار آلودگی از دودکش یک مجتمع صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناس/کروه خودرو سازی بهمن

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

آلودگی محیط زیست امروزه به یکی از مشکلات اساسی بشر تبدیل شده است. دانستن نحوه انتشار آلودگی پس از خروج از دودکش و عوامل موثر بر آن می تواند برای مدیریت آلودگی و کاهش اثرات آن کمک کننده باشد. در تحقیق پیش رو هندسه ای دو بعدی برای شبیه سازی دودکش و فضای انتشار آلودگی در نظر گرفته شده است. حل به صورت CFD صورت گرفته است و تاثیر عوامل مختلف مانند طول دودکش، سرعت خروج آلاینده ها و سرعت باد بر نحوه انتشار آلاینده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند در دودکش کوتاه تر انتشار آلاینده ها در نزدیکی سطح زمین بیشتر است و با افزایش ارتفاع دودکش این مقدار کمتر می شود. با این همه صعود آلاینده ها در حین حرکت زیاد نبوده و در حدود ارتفاع دود کش به مسیر حرکتشان ادامه می دهند. سرعت باد بیشتر باعث انتقال سریعتر آلاینده ها می گردد و همچنین سرعت خروج آلاینده بر میزان صعود آنها در جو تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات