شبیه سازی فرآیند نمونه سازی بدنه خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

کارشناس طراحی – شرکت ایران خودرو – معاونت طراحی و توسعه محصول

چکیده

شبیه سازی فرایند نمونه سازی بدنه خودرو همواره مورد توجه خودروسازان بوده است و هریک به نوعی به این قضیه نگاه کرده اند دراین روش ابرنقاط تهیه شده از قطعات بجای خود آنها توسط نرم افزاربصورت مجازی مونتاژ می شوند وآنالیز و بررسی های لازم که شامل موارد زیر می شود در زمانی بسیارکوتاهتروبا هزینه ای به مراتب کمترصورت می گیرد :
-          آنالیز انطباقات ٬ درزها و عدم همسطحی ها.
-           شبیه سازی جوشکاری ها و تهیه ورودی برای نرم افزارهای شبیه سازی تصادف .
-          کمک به طراحی جوش و اتصال مناسب .
-          کمک به طراحی فرآیندهای مونتاژ.
قابلیت نرم افزار مهم ترین ابزار در دستیابی سریع و مطمئن به اهداف ذکر شده میباشد در این برنامه از یک شاخه نرم افزار کتیا استفاده گردید که محدودیتهای بسیاری داشت که تنها علت انتخاب آن در دسترس بودن آن بود  و مطالعات جامعی در ارتباط با نرم افزار های کاملا تخصصی و توانمند مطرح دنیا  صورت گرفت  که با توجه به نتایج مثبت بدست  آمده ضرورت استفاده از آنها کاملا منطقی به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها