بررسی میزان اثر چسبندگی تایر با سطح ناهمواری‌های جاده‌ای بر پویایی رفتار دینامیکی سیستم تعلیق خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 مربی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

تأثیر یک سیستم تعلیق مناسب در میزان راحتی سرنشین و فرمان پذیری خودرو امری بدیهی است، بنابراین انجام تست­های سیستم تعلیق که تأثیر مستقیم بر روی ایمنی و آسایش مشتری دارد الزامی و حائز اهمیت است. مسئله مهم دیگر هزینه زیاد انجام تست­ها بصورت عملی است و برای این منظور باید راه­های مختلف مورد شناسایی قرار گیرند. یکی از بهترین راه­های انجام این کار مدلسازی و انجام تست­ها در محیط­های مجازی است. برای انجام مدلسازی جنبه­های مختلفی وجود دارد که از جمله این جنبه­ها عبارتند از منابع تحریک یا ورودی­ها که سبب ایجاد نوسانات می­شوند، این تحریکات برای سیستم تعلیق بطور عمده ناشی از ناهمواری­های جاده هستند. در این مقاله برای تحلیل دینامیکی خودرو، در ابتدا با استفاده از محیط کدنویسی نرم­افزار­ مطلب ناهمواری­های جاده­ای بر اساس استاندارد جاده­های بین شهری ایران ( معادل استاندارد اروپایی و کلاسه­بندی سوم از ایزو 1-2631) و با سرعت ثابت حد مجاز 34Km/h بدست آمد و در ادامه با استفاده از تابع تبدیل فوریه، چگالی طیفی توانی جاده ناهموار بر حسب فرکانس با در نظر گرفتن حالت بحرانی برای شرایط خودروی ایستا (fn=1.0Hz) در مدل 4/1 خودرو (مشخصات خودرو) در محیط سیمولینک نرم­افزار شبیه­سازی شده و به محاسبه نیروهای وارده به سیستم تعلیق پرداخته شده است. در نهایت میزان اثر چسبندگی تایر به سطح ناهمواری­های جاده­ای و نیز اثر آن بر رفتار پویایی سیستم تعلیق خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها