تاثیر عیوب ریخته گری بر پارامترهای مودال بلوک سیلندر خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله،به تاثیر عیوب ریخته گری بر فرکانس طبیعی بلوک سیلندر خودرو توجه شده است . لذا برای این منظور بلوک سیلندر خودرو توسط نرم افزارSalid work،مدل سه بعدی شده است و سپس با نرم افزار المان محدود Ansys Workbench مدل المان محدود رسم شده و فرکانس طبیعی بلوک سیلندر در مدل FEM  بدست آمده است. با استفاده از آزمایش مودال، فرکانس طبیعی بلوک سیلندر گرفته شده است. با تایید شدن مدل FEM توسط نتایج آزمایش مودال،شبیه سازی عیوب در مدل FEM به صورت تک به تک صورت گرفته و فرکانس طبیعی بلوک سیلندر برای تک تک عیوب به دست آمده است.با محاسبه اختلاف فرکانس طبیعی مدل سالم با مدل معیوب،تاثیر تک تک عیوب بر فرکانس طبیعی قطعه به طور قابل ملاحظه ای مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها