نقش استانداردسازی تجهیزات ایمنی خودرو در تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- شرکت ایران خودرو ، تهران ، ایران

چکیده

در سالهای اخیر آمار تصادفات جاده ای در کشور به سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان در داخل و خارج از شهرهای کشور و وارد شدن خسارات مالی فراوانی به اقتصاد ملی هستیم. یکی از راههای کاهش این خسارات، توجه به تجهیزات ایمنی مورد استفاده در خودروهای داخل کشور می باشد.در حال حاضر استاندارد کردن قطعات ایمنی در طراحی خودروهاازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشدواستفاده از تجهیزات ایمنی جدید جهت ارتقای ایمنی خودروها، یک الزام قانونی به منظور کاهش تلفات انسانی در حوادث جاده ای در کشور به حساب می آید. در این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم استاندارد و مزایای استاندارد سازی به صورت کلی پرداخته می شود. سپس عوامل موثر در تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه روند رو به بهبود اعمال استانداردهای ایمنی در طراحی خودرو مرور می شود. پس از معرفی تجهیزات جدید ایمنی در صنعت خودرو، راهکارهای پیشنهادی جهت بالا بردن ایمنی در خودرو و افزایش ضریب ایمنی در راستای کاهش تصادفات جاده ای ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها