تحلیل دینامیکی اثرات سرعت‌گیر و سرعت‌کاه‌ها روی آسایش سرنشینان خودروی پراید با مدل یک چهارم خودرو و بهینه‌سازی شکل سرعت‌گیر و سرعت‌کاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران‌

چکیده

ارتقاء سطح ایمنی در شبکه معابر شهری نقش مهمی در افزایش اعتمادپذیری و کارایی شبکه حمل و نقل دارد و یکی از مهم­ترین پارامترهای مؤثر در افزایش ایمنی،  کنترل سرعت وسایل نقلیه می­باشد،  به­طوری که موجب کاهش تعداد و شدت تصادفات بین وسایل نقلیه و افزایش ایمنی عبور عابر پیاده می­گردد.  در این راستا سرعت­گیر و سرعت­کاه­هانقش مهمی در کاهش سرعت وسایل نقلیه در سطح شهر ایفا می­کنند.  متأسفانه در ایران به دلایل بسیاری از جمله طراحی­های نادرست،  استفاده بیش از حد و بی­مورد از سرعت­گیرها و همچنین تعیین محل نصب به صورت سلیقه­ای بدون رعایت استانداردهای جهانی باعث شده تا این ابزار در کنترل سرعت خودروها،  کم اثر باشد و این امر موجب شده تا آسیب به سیستم تعلیق خودروها به حداکثر برسد و به تبع آن ناراحتی سرنشینان همه خودروها را از جمله خودروهایی که هنگام عبور از روی سرعت­گیرها با سرعت مجاز در حال حرکت هستند،  به دنبال داشته باشد.  یکی از مهم­ترین ایراداتی که به سرعت­گیرها وارد است نیز تأخیر در خدمات رسانی خودروهای اورژانس و آتش­نشانی است.  در این مقاله ابتدا انواع سرعت­گیرهای موجود معرفی شده و با ساخت مدل یک چهارم خودروی پراید با جعبه ابزارسیمولینک در نرم­افزار متلب،  اثرات آن­ها روی خودرو و سرنشینان آن بررسی شده است.  سپس با استفاده از استاندارد ISO 2631-1،  شتاب­های عمودی که سرنشینان خودرو در آن احساس راحتی می­کنند به دست آمده و با استفاده از الگوریتم ژنتیک،  طرحی جدید که با این استاندارد سازگار باشد برای سرعت­گیر و سرعت­کاه به دست آمده است.  با استفاده از طرح بهینه سرعت­گیر و سرعت­کاه در سطح شهر،  خودروهایی که با سرعت مجاز از روی آن­ها عبور می­کنند سرنشینان آن در منطقه راحتی کامل و خودروهایی که با سرعت غیر­مجاز از روی آن­ها می­گذرند سرنشینان آن در منطقه ناراحتی کامل قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات