شبیه سازی اتمی بررسی اثر قطر، تعداد دیواره،فاصله بین لایه ای و دما بر روی خواص مکانیکی نانولوله های چند جداره نیترید بور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

به کمک استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی، خواص مکانیکی نانولوله های تک جداره،دوجداره و سه جداره نیترید بور محاسبه شده است. اثر قطر،کایرالیتی،فاصله بین لایه‌ای و دما بر روی خواص مکانیکی مجموعه مدنظر تخمین زده شده است.نتایج نشان می دهد که نانولوله های نیترید بور زیگزاگ مستحکم تر از نوع آرمیچر در محدوده قطر مشابه هستند.همچنین مدول یانگ هر دو نوع نانولوله دوجداره و سه جداره نیترید بور با افزایش قطر،افزایش می‌یابد..علاوه بر این مدول یانگ نانولوله های نیترید بور دو جداره کوچکتر از سه جداره و بزرگتر از تک جداره می‌باشد. ما نشان دادیم که مدول یانگ نانولوله‌های دوجداره نیترید بور با تعداد لایه مختلف افزایش می‌یابد در زمانیکه فاصله بین لایه‌ای کاهش یابد. یافته‌های شبیه‌سازی ما نه تنها درک کلی ملکولی از نانولوله‌های نیترید بور را می‌دهد،بلکه می تواند جهت مهندسین مکانیک و پژوهشگرانی که در زمینه توسعه خواص مکانیکی فعالیت دارند،مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات