بررسی ارتعاشات و دمپینگ صفحات کامپوزیتی ساندویچی تقویت شده با الیاف کولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی دمپینگ ارتعاشی صفحات کامپوزیت ساندویچی تقویت شده با استفاده از روش ریتز میباشد. میباشد. دمپینگ یک پارامتر موثر در کنترل میزان ارتعاشات سازه های متحرک میباشد. به دلیل چقرمگی و استحکام بالای مواد کامپوزیتی به نسبت وزن آنها، این مواد در حوزه های مختلفی از جمله صنایع اتومبیل سازی و مهندسی مکانیک مورد استفاده قرار میگیرند. محاسبات تئوری با استفاده از نرم افزار مطلب ورژن 8-7 انجام شده است. در ادامه، دمپینگ با استفاده از نرم افزار تجاری آباکوس (ورژن 5-6) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از روش تئوری با نتایج بدست آمده از روش المان محدود مطابقت خوبی از خود نشان میدهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات