تعداد مقالات: 290

153. نقش دانشگاه در توسعه صنایع ریلی و حمل و نقل عمومی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-30

مهدی رفیعی


154. مواد هوشمند و کاربرد آنها درصنعت خودرو

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-33

محمد شفیعیان


155. بررسی ساختار مواد هوشمند و تاثیر به کارگیری آنها درتوسعه صنعت خودرو و پزشکی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 29-32

حامد آئینی؛ محسن رفعت؛ محمدرضا حسنی


156. شبیه سازی فرآیند نمونه سازی بدنه خودرو

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-32

بابک کدخدائی


158. مقایسه عملکرد دستگاه الکترود تراش بادی قابل حمل ساخته شده توسط گروه زیر و نمونه خارجی آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-30

رضا مزینانی؛ زینب بهمن آبادی؛ رضا راه چمنی؛ مهدی مزینانی


159. آنالیز ترمودینامیکی موتور استرلینگ نوع بتا و بهینه سازی بخش پیستون توان جهت افزایش راندمان و توان خروجی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 30-34

سید بهمن حسین زاده ساداتی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ نادر رهبر


161. عیب یابی سر سیلندر خودرو با استفاده از امواج مکانیکی و هوش مصنوعی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 33-39

مجتبی دوست محمدی؛ مرتضی محمدظاهری؛ احسان جمشیدی


162. پشتیبانی از امنیت در فازهای توسعه نرم افزار برای متدولوژی مبتنی بر عاملِ Prometheus

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-39

محمد حسین داورپور؛ محمد احمدی نیا


163. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


165. تحلیل ارتعاشات و کنترل میکروتیر یکسر گیردار به همراه لایه های عملگر و حسگر پیزوالکتریک با فرض اثرات سطح

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-45

سید علی افتخاری؛ محمد خواجه خباز؛ محمد هاشمیان


166. ارائه روشی نوین جهت محاسبه تلفات سالیانه شبکه های توزیع

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-40

میثم امیراحمدی؛ علیرضا خانبابا


167. تغییر اقلیمی، طراحی پایدار محله

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-39

فاطمه رهبری


168. بررسی و شبیه سازی پارامترهای موثر بر احتراق و شکل گیری آلاینده های موتورهای دیزلی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-41

بهادر شعبانی؛ هادی کارگر شریف آباد


171. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


173. مطالعه ای بر شیشه های لایه دار و سکوریت در خودروهای سواری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 36-40

بنیامین آبکار؛ سمیرا طاهریان


174. طراحی و کنترل سازه ها با استفاده همزمان از سیستم میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMDs) وجداساز لرزه ای

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-42

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه


175. اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-46

محمدرضا آشوری؛ حمید دائیان؛ احسان جمشیدی