تعداد مقالات: 290

101. بررسی ارتعاشات وارده به بدنه خودرو ناشی از ناهمواری های جاده ای در طی حرکت شتابدار

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-29

کاظم رضاکاشی زاده؛ سید محمد صالح موسوی بفروئی؛ صالح عرب


103. بررسی اثر جریان های نوسانی بر آئرودینامیک جفت ایرفویل پشت سر هم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 24-29

علی حیدری؛ یزدان پیرحیاتی


104. مدلسازی تجهیزات مدیریت سیال در مخازن موتورهای راکت پیشران مایع

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 24-31

یاسر بزی؛ کورس نکوفر؛ زهرا قادری


105. بررسی ارتعاشات سازه شناور در اثر تحریک پروانه با استفاده از تحلیل عددی سیال-سازه (FSI)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-37

مهدیه سادات عزیزی؛ یوسف امیریان؛ عبدالحسین فریدون


106. بررسی اثر قطر نازل و فشار آب بر کیفیت برش فولاد CK45 در فرآیند جت آب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-28

یونس انامرادی؛ مهرداد عضو امینیان


108. بهینه سازی مقاوم سرعت فلاتر یک نمونه بال آیروالاستیک با نسبت منظری بالا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-37

میثم الیاسی؛ علیرضا رودباری


109. بررسی منحنی تغییرات توان و راندمان بر اساس طول و قطر بازیاب به روش حل عددی در موتور استرلینگ نوع بتا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-36

نادر رهبر؛ هادی کارگر شریف آباد؛ علیرضا احمد پور


111. مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-36

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


112. مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 28-35

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


113. بهینه سازی اثرگذاری سیال حفاری بر مبنای مکانیک سیالات در فرآیند حفاری چاه های یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 28-38

مهدی منجزی؛ کورس نکوفر؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ مریم السادات قوامی ماسوله


114. بررسی انرژی و مودهای شکست نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی واقعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 36-43

شهربانو حامدی؛ منصور فتوحیان؛ مهدیه حامدی


116. امکان سنجی کنترل صدا در صنایع نساجی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-27

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


120. پایش سامانه های مکانیکی خودرو

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 25-27

عبدالله خالصی دوست؛ رضا نیم تن؛ یعقوب منتظر باویل علیایی


121. توسعه کلکتور هوای خورشیدی برای کاربرد در خشک سازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-32

محمد مهدی ابن علی؛ علی حیدری


122. تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی مرکب نانوسیالات مختلف درون فضای حلقوی هم مرکز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-36

سعید عمادالدین؛ احد عابدینی؛ علی حیدری


123. بررسی اثر نوع تابع هدف جهت تشخیص آسیب در تیر یکسر گیردار به کمک روش بهینه سازی چند هدفه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 26-31

جواد خیرالدین؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان