تعداد مقالات: 266
27. ساخت و بررسی تجربی اثر خنک‌کننده موضعی در بهبود کارایی آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-13

مهدی آریافر؛ هادی کارگر شریف آباد


29. بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-13

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


30. بررسی تجربی اثر بار حرارتی لوله ترموسیفون با هدایت حرارت متغیر با استفاده از گوی مغناطیسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-19

هادی احمدی؛ محمد بهشاد شفیعی؛ فریده عتابی


31. تشخیص آسیب در خطوط انتقال گاز بر اساس تغییرات فرکانس طبیعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 7-13

علی اصغر بینائیان؛ احسان جمشیدی؛ علیرضا ارغوان


32. شبیه‌سازی انرژی یک ساختمان اداری با مصالح متداول در اقلیم سمنان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-13

افشین فتحعلیان؛ هادی کارگر شریف آباد


33. بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانوتیوب دوار حامل جریان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-13

مهدی صالحی؛ محمد ارمغانی


35. بررسی افزایش طول لوله بر عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-13

فرشید نعمتی؛ هادی کارگر شریف آباد


37. تشخیص انکیلوز بودن دندان با استفاده از فرکانس طبیعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-12

زاوش امینی؛ احسان جمشیدی؛ فائزه اسلامی پور


39. روبات شبیه سازی از دست انسان با پنج درجه آزادی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 11-15

حسین چالشی؛ مهدی بامداد


41. روشهای متداول کاهش صدا در صنایع نساجی

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-15

بهرام جمشیدی؛ محمد اصابتی؛ اسماعیل غنیان


43. مکان یابی بهینه المانهای پیزوالکتریک برای میرانمودن ارتعاشات سازهها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-24

مجتبی حسنلو؛ احمد باقری؛ فرید نجفی


47. اثر طول عمر یک ذره بر میزان انرژی کازمیر

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-17

مددعلی ولوئیان


50. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هواگرمکن های خورشیدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-19

علی حیدری؛ میکاییل فراتی