تعداد مقالات: 290

276. انتقال حرارت جابجائی اجباری روی سه لوله با آرایش مثلثی در نانو سیال آب-آلومینا تحت اثر میدان مغناطیسی

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 26-35

امین نیک الهام؛ ولی انجیل الی؛ نیما وزیری؛ زهرا پولائی موزیرجی


279. تاثیر مقدار ضرایب هدایت حرارتی مصالح ساختمانی طبق مراجع مختلف در بار حرارتی و انتشار گاز دی اکسید کربن ساختمان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-43

سید اسماعیل ساداتی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ نادر رهبر؛ عبدالله خالصی دوست


280. شبیه‌سازی عددی جریان سیال درون پمپ کولینگ و بررسی تأثیر رفتار هیدرو دینامیکی سیال بر سازه پمپ

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-56

کورس نکوفر؛ سیدآرش سیدشمس طالقانی؛ غلامحسن سالک


282. بهبود عملکرد مبدل حرارتی پیچشی کنگره‌دار دوسیاله حاوی نانوسیالات هیبریدی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-48

مجتبی جمعیتی؛ حسین پورمحمدیان


284. مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها توسط مواد تغییر فاز دهنده و سیستم مدیریت هوشمند

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 44-56

مهدی عبدوس؛ عبدالله خالصی دوست؛ هادی کارگر شریف آباد


285. بررسی عددی اثرات سوئیپ و تیزی لبه حمله روی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-58

رضا آقایی طوق؛ علیرضا سخاوت بنیس؛ مصطفی هادی دولابی