تعداد مقالات: 290

226. انتخاب بهترین گزینه طراحی توزیع هوا در محیط IT و دیتا سنترها (مرکز داده ها)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 62-76

محمد امین مجاوری آگاه؛ خلیل مجاوری آگاه؛ علیرضا سرائی


229. تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال دریک محفظه F شکل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-40

عبدالله خالصی دوست؛ امیر یدالهی


232. پیش‌بینی عمر خستگی تیرهای روشنایی با وجود ترک اولیه صفر درجه تحت اثر وزش باد

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 39-43

محمدجعفر استاد احمد قرابی؛ سوگند مسلمی مهنی


233. روش های جلوگیری از رشد و ترمیم ترک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-43

کاظم رضاکاشی زاده؛ علیرضا امیری اسفرجانی


234. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل اکسرژی در بخش های مختلف انرژی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-50

محمد امین صادقی؛ عبدالله خالصی دوست


236. بررسی اثر دما بر روی رفتار ارتعاشی کاور کلاچ خودروی سواری

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-49

کاظم رضاکاشی زاده؛ سارا علی پناه کیوی


240. مطالعه تحلیلی اثر تبخیر ذرات سوختی بر احتراق ابر ذرات ارگانیک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 47-53

حسین سخائی نیا؛ فرید عبدی


241. طراحی و تحلیل عددی پروانه جلوبرنده شناور لایروب خزر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-59

احد عابدینی؛ سهیل اسدی


242. طراحی جاذب دینامیکی به منظور کاهش ارتعاشات بال یک سازه پرنده: بررسی تجربی و عددی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 48-57

آرش نعیمی آبکناری؛ محمدرضا صالحی برزگر؛ محمد مهدی خیری خواه


243. بررسی ضربه پذیری لوله های مخروط شیاردار تحت بارگذاری دینامیکی به عنوان جاذب انرژی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 49-54

نیما اسدی ده میراحمدی؛ محمدجواد رضوانی


244. ارزیابی اثرات خاک بر طیف پاسخ سازه های یک درجه آزادی معادل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 50-55

علی گل افشار؛ داوود عدالتی؛ محمد حسین ثقفی


245. بررسی اثر قطر و دما بر روی خواص مکانیکی نانولوله های تک جداره نیترید بور با استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-56

محمدرضا مصطفایی؛ عبدالحسین فریدون فریدون؛ مسعود درویش گنجی


247. تحلیل سرعت بحرانی لوله حاوی سیال با شرایط مرزی غیرکلاسیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 52-59

شاهرخ شمس؛ سجاد جنگروی


249. بررسی و تحلیل هیدرودینامیکی یک جسم بالستیک با استفاده از نرم افزار شبیه ساز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-63

محمدرضا مقومی؛ علی کاهید باصری