موضوعات = انرژی های نو
تعداد مقالات: 28
8. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هواگرمکن های خورشیدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-19

علی حیدری؛ میکاییل فراتی


9. بررسی تجربی آب‌شیرین‌کن خورشیدی با سیستم افزایش تبخیر و میعان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 20-25

غلامرضا خسروی؛ هادی کارگر شریف آباد


11. ساخت وبررسی عملکرد یک نمونه سلول خورشیدی تحت شرایط اقلیمی سبزوار توسط نرم افزار اسکپس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 37-42

رضا مزینانی؛ جواد باعدی؛ مهدی مزینانی


12. تولید ولتاژ الکتریکی از پوست بدن انسان با استفاده از مدول های ترموالکتریک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-50

محمد صائمیان؛ عبدالله خالصی دوست؛ نادر رهبر


21. تحلیل تجربی و عددی تاثیر سایز و محل دریچه های دیوار ترومب با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-25

عبدالله خالصی دوست؛ محمدامین خانی؛ احد عابدینی اسفهلانی


22. مروری بر تحقیقات انجام شده در تحلیل اکسرژی و انرژی آب شیرین کن های خورشیدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 14-22

غلامرضا خسروی؛ هادی کارگر شریف آباد


23. مروری بر پارامترهای مؤثر بر ضریب کارایی در خنک کن های ترموالکتریک

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-46

نادر رهبر؛ سعید کامرانی فر


25. مروری بر پارامترهای کاربردی در خنک کن های ترموالکتریک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 43-51

نادر رهبر؛ سعید کامرانی فر