موضوعات = مکانیک خزش، خستگی و شکست
تعداد مقالات: 12
2. مروری بر پارامترهای تاثیرگذار در شکل دهی نموی از 1960 تا 2019

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-45

مجتبی حسنلو؛ سینا مکاری


3. بررسی تاثیر شکل و عیوب صفحات لانه‌زنبوری در قابلیت جذب انرژی به روش المان محدود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-44

رامین مشک آبادی؛ بنیامین طهماسپور


5. شبیه سازی تاثیر دما و زمان بر میزان برگشت فنری در فرآیند خمکاری لوله

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-58

محمدحسین تهرانی؛ مهرداد عضو امینیان


7. بررسی خستگی و ضرایب شدت تنش و رشد ترک در چندلایه های GLARE

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-13

فرزاد امام علی زاده؛ سید میثم حسینی؛ محمد جعفر استاد احمد قرابی


9. روش های جلوگیری از رشد و ترمیم ترک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-43

کاظم رضاکاشی زاده؛ علیرضا امیری اسفرجانی


12. بررسی اثر قطر و دما بر روی خواص مکانیکی نانولوله های تک جداره نیترید بور با استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-56

محمدرضا مصطفایی؛ عبدالحسین فریدون فریدون؛ مسعود درویش گنجی