موضوعات = ارتعاشات غیر خطی
تعداد مقالات: 11
6. ارزیابی اثرات خاک بر طیف پاسخ سازه های یک درجه آزادی معادل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 50-55

علی گل افشار؛ داوود عدالتی؛ محمد حسین ثقفی


7. طراحی و کنترل سازه ها با استفاده همزمان از سیستم میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMDs) وجداساز لرزه ای

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-42

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه


9. طراحی میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMD) در نرم‌افزار SAP2000

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 31-34

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه؛ نغمه ناجی


10. تحلیل ارتعاشات غیر خطی دمپرهای ضربه ای در قایق ها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 7-14

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ مهدیه شفیع پور؛ میلاد صباغ سبزوار