کلیدواژه‌ها = آنالیز تبدیل فوریه سریع، الکتروموتور، شناسایی عیب، ناهم محوری
تعداد مقالات: 1