کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت
تعداد مقالات: 8
1. بررسی افزایش طول لوله بر عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-13

فرشید نعمتی؛ هادی کارگر شریف آباد


2. مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 14-22

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


4. بررسی روش‌های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت‌های مختلف ماده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-13

مهرداد مسگرپور؛ علی حیدری؛ سیف الله سعدالدین


6. شبیه سازی رفتار انتقال حرارتی در مبدل حرارتیU-Tube

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-64

فرامرز ملکی مقدم؛ احد عابدینی