کلیدواژه‌ها = کسر حجمی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تجربی ویسکوزیته دینامیکی در نانوسیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-42

محمد قویدل؛ سیف الله سعدالدین


5. مطالعه آزمایشگاهی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسید منیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-34

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی


6. ارائه مدلی جدید جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-22

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی