کلیدواژه‌ها = نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه آزمایشگاهی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسید منیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-34

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی


3. ارائه مدلی جدید جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-22

امین اسدی؛ میثم اسدی؛ مجید غلامی اندراتی