نویسنده = محمدعلی قنادیان
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و کنترل سازه ها با استفاده همزمان از سیستم میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMDs) وجداساز لرزه ای

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-42

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه


2. طراحی میراگرهای جرمی‌تنظیم شده (TMD) در نرم‌افزار SAP2000

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 31-34

محمدعلی قنادیان؛ محسن کرامتی؛ محمود نیک خواه؛ نغمه ناجی